APROBATA

SYNONIM: akceptacja, akceptowanie, godzenie się, przyzwolenie, tolerowanie ♦ zgoda, pozwolenie, przystanie, zezwolenie, książk. placet, pot. zielone światło; mieć: wolną rękę, carte blanche

Reklama

ANTONIM: sprzeciw, odmowa, brak zgody, niezgodzenie się, ograniczenie, zabronienie, zakaz, zakazanie, książk. weto ♦ protest, opór, przeciwdziałanie, przeciwstawienie się, uniemożliwianie, oficj. zablokowanie

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama