COFANIE SIĘ

SYNONIM: uwstecznienie, regres, staczanie się, upadek, książk. degradacja; w gospodarce: recesja, zła koniunktura, kryzys, oficj. ujemny wzrost gospodarczy

Reklama

ANTONIM: rozwój, ewolucja, dojrzewanie, dorastanie, rozwijanie się, wzrastanie, wzrost (gospodarczy) ♦ rozbudowa, doskonalenie (się), modernizacja, postęp, przeobrażanie (się), transformacja, unowocześnienie ♦ wzrost, rozkwit, powiększanie się, rozszerzanie się, zwiększanie się

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama