ACHACJUSZ

Prawdopodobnie pochodzenia greckiego od acháts (agat) lub koloru drzewa (akacji); może również oznaczać: łagodny, dobrotliwy, nie znający zła. Notowane w Polsce od X w. INNE FORMY: Achacy, Akacjusz. OBCE FORMY: Acacius, Achatius (łac.), Acacius (ang.), Akacius (czes.), Acace (fr.), Acacio (hiszp.), Achatius, Agacius, Akaz, Akazius (niem.), Akakij (ros.), Achaci, Ahacije, Akacije, Akakij, Akakio (połud.-słow.). Forma żeńska: Achacja, Akacja.
NAZWISKA:
Achac, Jachacy, Jachacz, Jachaczy, Jachać, Jacheć, Jachnacy, Jechacy, Jochacy, Jochaci, Jochacz, Joczaczyk, Johacy, Johaczy, Johacz.
PATRON:
Św. Achacy Mniejszy, konstantynopolitański (IV w.). Prawdopodobnie był prostym żołnierzem z Kapadocji. Poniósł śmierć męczeńską w Konstantynopolu. Patron chorych na trąd, epilepsję i inne choroby. (Wspomnienie 8 maja).Św. Achacjusz, biskup w Azji Mniejszej (V w.). (Wspomnienie 31 marca).Św. Achacy i 10 tysięcy męczenników z góry Ararat. Ich istnienie jest kwestionowane, lecz kult tych męczenników był bardzo silny. (Wspomnienie 22 czerwca).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama