ADRIAN

Pochodzenia łacińskiego, imię to oznaczało osobę z miasta Adria (Hadria) w Piccenum, w środk.-wsch. Italii. W przeszłości imię Adrian rozsławiło kilku cesarzy rzymskich. W Polsce imię to było używane od końca XII w. w formie Adrian, Adrianus, Adryjan, Hadrian. Obecnie przeżywa swój renesans. ZDROBNIENIA: Adrianek, Hadrianek. INNE FORMY: Hadrian. OBCE FORMY: Hadrian (ang., niem.), Adrian, Adrien (fr.), Jadran (połud.-słow.). Forma żeńska: Adrianna, Hadriana.
NAZWISKA:
Adrian, Adrianek, Adrianowicz, Adrianowski, Adriańczyk, Adriański, Adriasz, Adriaszkiewicz, Adrjan, Adrjanowicz, Adrjański, Adryan, Adryjan, Adryjańczyk, Hadran, Hadranow, Hadrian, Hadryjan, Hadryjański, Hadryjarz, Hadryjewicz, Hadron, Hadroń, Hadryarz, Jadrian, Idrian, Idrijan, Idrjan, Idryan, Idryjan.
PATRON:
Św. Hadrian (Adrian), męczennik z Nikodemii (III/IV w.). Należał do grupy kilkudziesięciu chrześcijan umęczonych w Nikodemii za panowania cesarza Dioklecjana. (Wspomnienie 4 marca lub 8 września).Św. Hadrian, męczennik z Cezarei Palestyńskiej (III/IV w.). Został najpierw rzucony na pożarcie lwom, które straszliwie go poraniły, a potem ścięty mieczem. (Wspomnienie 5 marca).Św. Hadrian, syn cesarza Probusa (III/IV w.). Krytykował cesarza Licyniusza za prześladowanie chrześcijan, co doprowadziło do wyroku skazującego go na śmierć. (Wspomnienie 26 sierpnia).Św. Hadrian z Canterbury, opat (VII w.). Pochodził z Afryki Północnej. Papież Witalian wyznaczył go na arcybiskupa Canterbury, lecz on zaproponował na swoje miejsce Teodora z Tarsu. Adrian przejął funkcję opata w klasztorze św. Piotra i Pawła w Canterbury, gdzie prowadził słynną szkołę nauczania Pisma Świętego. (Wspomnienie 9 stycznia).Św. Hadrian III (?–885), papież. Pochodził z rzym. rodu Colonnów. Mnich benedyktyński. Utrzymywał dobre stosunki z dworem bizantyjskim. Zmarł w drodze na sejm Rzeszy do Wormacji, na którym miał rozstrzygnąć sprawę sukcesji tronu cesarskiego. (Wspomnienie 8 lipca).
ZNANE POSTACIE:
Hadrian, cesarz, któremu Rzym zawdzięcza wiele sławnych budowli, m.in. Panteon, świątynię Wenus, willę w Tivoli (24 I 76–10 VII 138). Adrian Paweł z Gołymina (XV w.). Adriaen Brouwer, Brauwer, malarz flamandzki (1605–przed 1 II 1638). Adriaen J.H. Ostade, hol. malarz (1610). Claud Adrien Helwecjusz, fr. filozof (1715–26 XII 1771). Adrien Marie Legendre, matematyk fr. (18 IX 1752–10 I 1833). Adrian Ludwig Richter, malarz niem. (28 IX 1803–19 VI 1884). Adrian Baraniecki, założyciel Stowarzyszenia Lekarzy Podolskich (1828–15 X 1891). Edgar Douglas Adrian, ang. fizjolog (30 XI 1889–4 VIII 1977). Paul Adrien Maurice Dirac, fizyk bryt., laureat Nagrody Nobla (8 VIII 1902–20 XI 1984), Adrian Adolph Greenberg, amer. projektant kostiumów (ur. 1903). Adrian Lyne, reżyser amer. (ur. 1941).
BOHATEROWIE SZTUKI:
Adrian Leverkühn z powieści Doktor Faustus Thomasa Manna (1947). Adrien z powieści Paula Bourgeta Uczeń (1889).
NA EKRANIE:
Film wg pow. Doktor Faustus T. Manna w reż. F. Seitza (1982), rolę Adriana odtwarzał Jon Finch.
AFORYZM:
W większej bójce z Adriana zostanie mokra plama.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama