AGATON

Pochodzi od greckiego agathos (dobry, dobrze urodzony, szlachetny). Również – skrócona forma gr. imion Agathodoros, Agathokles i innych. ZDROBNIENIA: Agusz, Jagusz. INNE FORMY: Agafon, Agatonik. OBCE FORMY: Agaton (ogólnie przyj. forma), Agathon (ang., fr., niem.), Agafon (ros.), Agatone (wł.). Forma żeńska: Agata, Agatonika.
NAZWISKA:
Agafonow, Apon, Aponiak, Aponiewicz, Aponowicz, Gapon, Gaponiak, Gapoń, Hapon.
PATRON:
Św. Agaton, papież od 678, grecki mnich z Sycylii. Za jego pontyfikatu w Konstantynopolu zwołany został sobór powszechny (tzw. trullański, 680–81 r.), który ostatecznie potępił naukę o monoteletyzmie i potwierdzał wykładnię wiary reprezentowaną przez Stolicę Apostolską w Rzymie.
ZNANE POSTACIE:
Agaton Giller (9 I 1831–17 VIII 1887), pol. polityk, członek Rządu Narodowego w 1863 r.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama