ANASTAZY

Pochodzenia greckiego, od słowa anistemi (wskrzesić, zmartwychwstać). Odnosi się do zmartwychwstania Chrystusa. ZDROBNIENIA: Staś, Nastek, Nastuś. INNE FORMY: Anastaz, Anas, Anatazy, Atanazy. OBCE FORMY: Anastasius (łac.), Anstice, Anstiss (ang.), Anastázius (czes.), Anastasse (fr.), Anastastio (hiszp.), Anastasius, Stase, Stass, Statz (niem.), Anastas, Anastasij (ros.), Anastasije, Anastazij, Anastazije, Nastas, Nasto, Naste (połud.-słow.), Anastagio, Anastasio (wł.). Forma żeńska: Anastasia, Anastazja.
NAZWISKA:
Anasiewicz, Anasik, Anastasijewicz, Anastasin, Anaszkewicz, Anaszkiewicz, Nastaziak, Nastazy.
PATRON:
Anastazy z Synaju, święty, teolog i egzegeta. Igumen monasteru na Górze Mojżesza (Synaj). W interpretacji Biblii posługiwał się metodą alegor.; opierając się na greckiej nazwie kanonu mszalnego (anafora), opracował ideę wstępowania Kościoła w czasie liturgii w rzeczywistość transcendentną.Św. Anastazy I, papież. Został wybrany na ten najwyższy urząd w 399 roku. Rzymianin z pochodzenia; potępił poglądy Orygenesa i donatystów; umacniał wpływy Rzymu we wsch. Ilirii. Żył w przyjaźni ze św. Augustynem, Hieronimem i Paulinem z Noli. Zmarł w 401 roku. (Wspomnienie 19 grudnia oraz 27 kwietnia).Św. Anastazy Pers Magundat (VII w.), żołnierz perski, przyjął chrzest w Jerozolimie, gdzie przebywał 7 lat jako mnich. Ujęty przez Persów i zabity w miejscowości Betsaloe. (Wspomnienie 22 stycznia).Św. Anastazy z Mony-Saint-Michel lub z Cluny, benedyktyn (XI w.). Był opatem, pustelnikiem i misjonarzem. (Wspomnienie 16 października).
ZNANE POSTACIE:
Anastazy II, papież (? –498). Anastasios I Dikoros, cesarz bizantyjski (V–VI w.). Anastazy III (Bibliotekarz), antypapież (817–879). Anastazy Franciszek Trapszo, pol. aktor i reżyser (1832–1898). Józef Anastazy Mirecki, rewolucjonista pol., stracony przez władze carskie (27 II 1879–9 X 1908). Anastasio Garcia Somoza, dyktator nikarag. (1 II 1896–29 IX 1956). Anastasio Debayle Somoza, syn Anastasia Garcii, dyktator nikarag. (9 XII 1925–17 IX 1980).
BOHATEROWIE SZTUKI:
Anastazy Podrzwistek ze Zmór E. Zegadłowicza.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama