ANATOL

Pochodzenia greckiego, od słowa anatolikos (wschodni). Oznacza: pochodzący z krain na wschód od Grecji (Anatolijczyk). W Polsce imię to było mniej popularne, częściej używane na kresach, pod wpływem prawosławnym (rosyjskie Anatolij). Czasem spolszczone na Anatoliusz. ZDROBNIENIA: Anatolek, Natolek, Tolek, Tolo. INNE FORMY: Anatoliusz. OBCE FORMY: Anatol (ogólnie przyj. forma); Anatole (ang., fr.); Anatolius (niem.); Anatolio (hiszp., wł.); Anatolij (ros.); Anatol, Anatolije (połud.-słow). Forma żeńska: Anatola, Anatolia.
NAZWISKA:
Anatol, Anatolewicz, Anatolewski, Anatolski.
PATRON:
Św. Anatol, biskup Laodycei (III w.). Euzebiusz z Cezarei przypisywał mu kilka dzieł o święcie Paschy, a także traktaty z zakresu matematyki i chronometrii. (Wspomnienie 3 lipca).Św. Anatol, patriarcha Konstantynopola. Poparł uchwałę przyznającą pierwszeństwo patriarsze konstantynopolitańskiemu przed innymi biskupami. Papież Leon tego stanowiska nie poparł. Zmarł w 458 roku. (Wspomnienie 3 lipca w Kościele Wschodnim).
ZNANE POSTACIE:
Anatol France, właśc. Franois Anatole Thibault, fr. pisarz (16 IV 1844–12 X 1924). Anatolij Lunaczarski, ros. socjalista, teoret. literatury (23 XI 1875–26 XII 1933). Anatolij Winogradow, pisarz ros. (1888–1946). Anatol Stern, pol. poeta i eseista (24 X 1899–19 X 1968). Anatol Mirowicz, pol. językoznawca (28 XI 1903–16 XII 1996). Anatolij Rybakow, właśc. Anatolij Rybonow, pisarz ros. (Dzieci Arbatu) (14 I 1911–23 XII 1998). Anatolij Kuzniecow, pisarz ros. (18 VIII 1929–13 VI 1979). Anatolij Sobczak, polityk ros., mer Sankt Petersburga (ur. 1937). Anatolij Karpow, szachista ros. (ur. 23 V 1951).
BOHATEROWIE SZTUKI:
Anatol Kuragin z powieści L. Tołstoja Wojna i pokój (1868/69).
NA EKRANIE:
Ekranizacje pow. Wojna i pokój L. Tołstoja: rolę Anatola Kuragina w reż. K. Vidora (1956) grał Vittorio Gassman, a w reż. S. Bondarczuka (1965–67) – Wasilij Łanowoj. Film pol. Inspekcja pana Anatola w reżyserii J. Rybkowskiego (1959).
AFORYZM:
Zostanie spełniona każda wola kapryśnego Anatola.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama