WŁADYSŁAW

Pochodzenia starosłowiańskiego, oznacza: ta, która zdobyła sławę. Zanotowane w dokumentach z roku 1090. Dawnej bardziej popularne w formie Włodzisław, przekształcone pod wpływem czeskim. ZDROBNIENIA: Władek, Władzio, Władzik, Właduś. INNE FORMY: Ładysław, Ładzisław, Łodzisław, Włodzisław. OBCE FORMY: Ladislaus, Vladislaus (łac.), Ladislas (ang.), Vladislaus, Ladislaus (niem.), Ladislas (fr.), Ladislo (hiszp.), Ladislao, Vladislao (wł.), Vladislav (ros.), Vladislav, Ladislav (czes., słowac.), Vladislav, Vlado, Vladan, Ladislav (połud.-słow.). Forma żeńska: Władysława.
NAZWISKA:
Wład, Władyka, Władysiak, Włądysławowski, Władysławski, Włądysz, Władyszewski, Władyszowski, Władziński.
PATRON:
Święty Władysław I, król węgierski, urodzony w Krakowie w 1040 roku i wychowany w Polsce. Zmarł w 1095 roku. (Wspomnienie 27 czerwca).Bł. Władysław, patron Warszawy. Urodził się w Gielniowie. Zasłynął jako kaznodzieja, pierwszy znany z imienia poeta pol., a także człowiek praktykujący umartwienia (post, biczowanie, włosiennica). Zmarł w 1505 roku. Przy jego trumnie gromadził się lud Warszawy, który wg legendy doznawał wielu łask za jego przyczyną. (Wspomnienie 25 września).
ZNANE POSTACIE:
Władysław I Herman, książę pol., ojciec Bolesława Krzywoustego (ok. 1043–1102). Władysław II Wygnianiec, książę krakowski i śląski (1105–30 V 1159). Władysław I Łokietek, król pol. (ok. 1260–2 III 1333). Władysław II Jagiełło, król pol. (ok. 1351 lub 1361–1 VI 1434). Władysław III Warneńczyk, król pol. (11 X 1424–10 XI 1444). Władysław IV Waza, król pol. (9 VI 1595–20 V 1648). Władysław Oporowski, prymas pol., 1449–53 (ok. 1395–11 III 1453). Władysław Aleksander Łubieński, prymas pol., 1759–67 (1 XI 1703–21 VI 1767). Jan Ladislav Dusik (Dussek), kompozytor czes. (12 II 1760–20 III 1812). Władysław Zamoyski, generał i polityk pol. (1803–1868). Władysław Ludwik Anczyc (pseud. Kazimierz Góralczyk, W.A. Lassota), pisarz pol. (12 XII 1823–28 VII 1883). Władysław Syrokomla, właśc. Ludwik Kondratowicz, poeta pol. (1823–1862). Władysław Czartoryski, pol. emigr. działacz polit. (3 VII 1828–23 VI 1894). Władysław Żeleński, pol. kompozytor (1837–1921). Władysław Bogusławski, pol. reżys. i krytyk teatralny (9 II 1839–18 III 1909). Władysław Mickiewicz, syn Adama, biograf i wydawca korespondencji ojca (23 VI 1838–9 VI 1926). Władysław Łoziński, pol. pisarz, historyk (27 V 1843–25 V 1913). Władysław Bełza, pisarz pol. (17 X 1847–29 I 1913). Władysław Umiński, pisarz pol. (1865–1954). Władysław Podkowiński, malarz pol. (4 II 1866–5 I 1895). Władysław Stanisław Reymont, właśc. Stanisław Władysław Rejment, pisarz pol. (7 V 1867–5 XII 1925). Władysław Bortkiewicz, niem. ekonomista pochodz. pol. (ur. 1868). Władysław Grabski, pol. ekonomista, reformator (7 VII 1874–1 III 1938). Wojciech Władysław Brydziński, pol. aktor i reżyser (ur. 1877). Władysław Sikorski, pol. polityk, premier (20 V 1881–4 VII 1943). Władysław Skoczylas, pol. malarz i grafik (1883–1934). Władysław Raczkiewicz, pol. prezydent 1939–47 (28 I 1885–6 VI 1947). Władysław Anders, pol. generał (11 VIII 1892–12 V 1970). Władysław Strzemiński, malarz pol. (1893–1952). Władysław Broniewski, poeta pol. (17 XII 1897–10 II 1962). Władysław Krasnowiecki, pol. aktor i reżyser (4 I 1900–14 II 1983). Władysław Hańcza, aktor pol. (18 V 1905–19 XI 1978). Władysław Gomułka, pol. polityk, przywódca PPR oraz PZPR (6 II 1905–1 IX 1982). Władysław Nagy, pol. operator filmowy (ur. 1921). Władysław Bartoszewski, pol. pisarz i dyplomata (ur. 19 II 1922). Władysław Jackiewicz, malarz pol. (ur. 1924). Władysław Ślesicki, pol. reżyser filmowy (ur. 5 I 1927). Władysław Kazimierz Welfe, ekonomista pol. (ur. 1927). Władysław Ziółek, arcybiskup łódzki (ur. 1935). Władysław Kowalski, aktor pol. (ur. 24 II 1936). Władysław Engel, pol. trener piłk. (ur. 1952). Władysław Frasyniuk, polityk pol. (ur. 25 XI 1954).
BOHATEROWIE SZTUKI:
Władysław Skoraszewski z powieści Potop H. Sienkiewicza (1886). Władysław Borowski z powieści W. Berenta Próchno (1903). Władek ze sztuki S. Dobrzańskiego Żołnierz królowej Madagaskaru (1879). Władysław Wilski z noweli B. Prusa Przeklęte szczęście. Władysław Barwicki z powieści S. Żeromskiego Przedwiośnie (1925). Władysław Buchowicz z powieści Zły L. Tyrmanda. Władyś z Cudzoziemki M. Kuncewiczowej.
NA EKRANIE:
Ekranizacja pow. Żołnierz królowej Madagaskaru w reż. J. Zarzyckiego (1958).
W POEZJI:
Imię trudne... Nosi je zrazu zuchwale,potem spostrzega się sam i szepce: „Zanadto szybko się palę!”– i przygasa jak żar, i pokrywa się siwym popiołem,i nie ma już nic wspólnego z jastrzębiem ni sokołem.Kazimiera Iłłakowiczówna, „Władysław”

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama