JUDA

w starożytności państewko w płd. Palestynie, powstałe ok. 929 p.n.e. po oderwaniu się państwa północnego (Izrael); od końca VIII w. p.n.e. uzależnione od Asyrii, 587-586 podbite przez Nabuchodonozora II (niewola babilońska), potem prowincja perska Jehud podbita przez Aleksandra Wielkiego; 323 p.n.e. dostała się we władanie Ptolemeuszy, 198 - Seleucydów; od 6 n.e. rzymska prowincja o nazwie Judea.

Reklama

Powiązane hasła:

NACHSZON, ŻYDZI, JEHUDA, JOZJASZ, IZRAELA SZTUKA, PALESTYNA, DAWID, POMPEJUSZ WIELKI, JEREMIASZ, MACHABEUSZE

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama