INTERIA.PL - Portal internetowy

Encyklopedia

  
Szukaj
  KATALOG
#bl
  NAZWISKA
#bl
  MIEJSCOWOŚCI
#bl
  MAPY
#bl
  POLSKA
  Szukaj w INTERIA.PL
  KATALOG
    polski
  WYSZUKIWARKA
    polska
    zagraniczna
    serwisowa
  ADRESY FIRM
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc              
LOSUJ


SOCJALIZM REALNYokreślenie nadane przez propagandę radziecką (zwł. w okresie Breżniewa) ustrojowi państw tzw. obozu komunistycznego (ZSRR, Polska, NRD itd.); miało tłumaczyć brak realizacji haseł socjalizmu (wcielono je w życie w stopniu aktualnie możliwym do urzeczywistnienia); przez opozycję wewn. używane w sensie ironicznym, negatywnym; w ośr. i publikacjach antysystemowych stosowane zamiennie z pojęciami komunizm, socjalizm (w znaczeniu: ustrój).

zobacz również:

Encyklopedię przygotowano przy współpracy z wydawnictwem PINNEX