INTERIA.PL - Portal internetowy

Encyklopedia

  
Szukaj
  KATALOG
#bl
  NAZWISKA
#bl
  MIEJSCOWOŚCI
#bl
  MAPY
#bl
  POLSKA
  Szukaj w INTERIA.PL
  KATALOG
    polski
  WYSZUKIWARKA
    polska
    zagraniczna
    serwisowa
  ADRESY FIRM
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc              
LOSUJ


"TYGODNIK ILUSTROWANY"Winieta tytułowa ?Tygodnika Ilustrowanego? z 1879
Winieta tytułowa ?Tygodnika Ilustrowanego? z 1879
magazyn poświęcony zagadnieniom lit., artyst., społ., hist., wydawany w Warszawie w latach 1859-1939; zał. przez J. Ungera, od 1874 kierowany przez G. Ungera, 1882 przejęty przez spółkę Gebethner i Wolff, kierowany m.in. przez L. Jenike, J. Wolffa, A. Oppmana, A. Grzymałę-Siedleckiego, Z. Dębickiego, P. Choynowskiego, W. Gebethnera, J. Gebethnera, C. Straszewicza; był pierwszym na ziemiach pol. periodykiem zaliczanym do tzw. czasopism rodzinnych, przez 80 lat gł. pismo pol. inteligencji, sporo uwagi poświęcał kształtowaniu świadomości hist. i zjawiskom nowoczesnej cywilizacji, postępowi techn., podróżom; do współpracowników należeli m.in. J.I. Kraszewski, P. Chmielowski, H. Sienkiewicz, B. Prus, E. Orzeszkowa, T. Boy-Żeleński, W. Skoczylas; w epoce pozytywizmu zaliczany do tzw. starej prasy, następnie sprzyjał trendom modernistycznym; odegrał także sporą rolę w zakresie rozwoju ilustracji drzeworytniczej; na łamach "T.I." drukowano m.in. Nad Niemnem Orzeszkowej, Chłopów Reymonta oraz Popioły Żeromskiego.

zobacz również:

Encyklopedię przygotowano przy współpracy z wydawnictwem PINNEX