LELIWA

polski herb szlachecki; złota gwiazda między rogami półksiężyca (barkiem w dół) w błękitnym polu; obejmował ponad 300 rodzin (magnackich, szlacheckich oraz mieszczan krakowskich) gł. w Małopolsce i na Śląsku; przeniesiony na Litwę podczas unii w Horodle (1413); najważniejsi przedstawiciele: Czapscy, Gołuchowscy, Melsztyńscy, Morsztynowie, Pileccy, Sieniawscy, Tarnowscy, Wodziccy, a na Litwie rodziny Hlebowiczów, Gintowtów, Tyszkiewiczów.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama