AVERY

Milton (1893-1965)

malarz amerykański; pod wpływem Matisse'a i Picassa stworzył własny styl; maluje obrazy figuratywne ale o bardzo uproszczonych formach; operuje dużymi plamami barw obwiedzionymi wyraźnym konturem, gł. pejzaże, sceny nadmorskie (Wydmy i morze), portrety.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama