AWANGARDA

(kult.)

ogólnie: wszelka artyst. twórczość nowatorska; w węższym znaczeniu określenie nowych prądów w literaturze i sztuce pocz. XX w., przeciwstawnych wcześniejszym konwencjom estetycznym i formułujących nowe programy artystyczne; do a. zaliczano m.in. ekspresjonizm, futuryzm, kubizm, dadaizm.

Reklama

Powiązane hasła:

ELIPSA, POLSKA. LITERATURA. 1918-39

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama