GĽSIENICA-BYRCYN

Wojciech (ur. 1948)

leśnik, absolwent SGGW, pochodzi ze starej zakopiańskiej rodziny korzeniami sięgającej 1513 roku; kustosz Muzeum Tatrzańskiego; w latach 1981-82 odbył staż naukowy w USA poświęcony problematyce ochrony przyrody w parkach nar., 1993 uzyskał w Tokio certyfikat dot. zarządzania terenami chronionymi; od 1989 dyr. Tatrzańskiego Parku Narodowego; sprzeciwiał się m.in. rozbudowie kolei linowych, wytyczaniu nowych szlaków narciarskich, dążył do ograniczenia pieszego ruchu turystycznego, zdecydowany przeciwnik idei organizacji olimpiady zimowej w Zakopanem; 2001 otrzymał tytuł Człowieka Roku od pol. organizacji ekologicznych.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama