Reklama

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

Reklama

najstarszy polski park narodowy, założony 1947 (od 1921 teren chroniony, od 1932 rezerwat przyrody); obejmuje środk.-wsch. fragment (ok. 15 %) polskiej części Puszczy Białowieskiej; pow. 10502 ha (pierwotnie 5348 ha, 1996 - powiększony do obecnych rozmiarów); do B.P.N. należy ścisły rezerwat przyrody (pow. 4747 ha), Ośrodek Hodowli Rzadkich Zwierząt, Rezerwat Pokazowy Zwierząt Puszczańskich i Park Pałacowy; w szacie roślinnej wyróżniono ok. 40 zespołów (w tym 22 leśne i zaroślowe); ok. 1500 drzew uznano za pomniki przyrody, flora B.P.N. liczy ponad 2000 gatunków, m.in. ok. 700 gat. roślin naczyniowych, 200 gat. porostów, 80 gat. mszaków i 1000 gat. grzybów; z roślin rzadkich - obuwik, lilia złotogłów, pełnik eur., zimoziół płn., turówka wonna, kosaciec syberyjski, brzoza niska; w faunie ok. 10 tys. gat., w tym 8,5 tys. gat. owadów, ok. 200 gat. ptaków i ok. 60 gat. ssaków; do osobliwości należą żubr (ostatnie miejsce występowania w stanie naturalnym na świecie), łoś, konik leśny, bóbr, bocian czarny, orlik krzykliwy, orzeł bielik, gadożer, cietrzew, puchacz; 1978 uznany (po obu stronach granicy) przez UNESCO za Świat. Rezerwat Biosfery; zakaz wjazdu jakichkolwiek pojazdów mechanicznych, wejście tylko z przewodnikiem; siedziba dyrekcji w Białowieży.

Powiązane hasła:

BIAŁOWIEŻA, LISTA UNESCO, PARK NARODOWY, ŻELICHOWSKI, BIAŁOWIESKA PUSZCZA, POLSKA. WARUNKI NATURALNE. OCHRONA ŚRODOWISKA, PODLASKIE WOJEWÓDZTWO, OCHRONA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama