albuminy

białka proste rozpuszczalne w wodzie, łatwo ulegają denaturacji w podwyższonej temperaturze. A. pochodzenia zwierzęcego występują np. w jajach, mleku. Są podstawowym składnikiem osocza krwi. Odgrywają ważną rolę w transporcie wielu substancji (np. kwasów tłuszczowych, jonów), utrzymują właściwe ciśnienie osmotyczne krwi i stanowią rezerwę białkową organizmu. Do a. roślinnych należą: leukozyna, zawarta w nasionach niektórych zbóż, oraz legumelina - występująca w nasionach roślin strączkowych.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama