PROMIENICE

(Radiolaria)

rząd pierwotniaków z podgromady promienionóżek; mikroskopijnej wielkości (największe dochodzą do dł. 1 mm); wyposażone w krzemionkowe szkieleciki, które u niektórych p. łączą się w jednolity, mineralny pancerzyk; w cytoplazmie p. znajduje się specjalna torebka okołojądrowa, zawierająca charakterystyczne otworki (ich liczba jest różna u poszczególnych gat.); rozmnażają się przez podział lub płciowo; stanowią ważny składnik planktonu morskiego; szkielety obumarłych p. opadają na dno, budując muły oceaniczne; na b. dużych głębokościach (poniżej 5000 m) wapienne skorupki p. ulegają rozpuszczeniu, a pozostają jedynie osady krzemionkowe; formy kopalne p. stanowią skamieliny przewodnie.

Reklama

Powiązane hasła:

PROMIENIONÓŻKI, PROMIENIOWCE, RADIOLARYT, RADIOLARIA, PROTEROZOIK

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama