PLANKTON

Reklama

ogół drobnych organizmów wodnych roślinnych i zwierzęcych, swobodnie unoszących się w wodzie; organizmy wchodzące w skład p. albo nie dysponują możliwościami samodzielnego ruchu, albo posiadają je w stopniu b. ograniczonym; organizmy planktoniczne wykazują liczne przystosowania pozwalające na swobodne unoszenie się w wodzie (np. wyrostki nośne, kolce, otoczki galaretowate); FITOPLANKTON (p. roślinny) tworzą gł. bakterie, grzyby, glony (np. zielenice, sinice); w skład ZOOPLANKTONU (p. zwierzęcy) wchodzą m.in. pierwotniaki, wrotki, jamochłony, skorupiaki, pierścienice, larwy owadów i jaja ryb; p. występuje na wszystkich głębokościach, ale w największych ilościach w tzw. strefie prześwietlonej mórz, oceanów i wód słodkich; w zależności od rozmiarów organizmów, wchodzących w skład p., rozróżnia się nannoplankton, mikroplankton, megaplankton i in.; p. ma podstawowe znaczenie w przepływie materii i energii w zbiornikach wodnych, stanowi podstawowy pokarm wielu zwierząt wodnych, np. ryb; jest składnikiem detrytusu (tryptonu) tworzącego się na dnie zbiorników wodnych z opadłych szczątków organicznych.

Powiązane hasła:

ŚLEDZIOWATE, ANABENA, PIERWOTNIAKI, BRUZDNICE, NANOPLANKTON, MINTAJ, BYSTRZYK, STYNKA, PROMIENICE, PARZYDEŁKOWCE

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama