FITOFARMACJA

nauka o metodach otrzymywania, badania i stosowania pestycydów; f. jako odrębna dyscyplina nauk. wyodrębniła się po II woj. światowej.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama