agrment

(franc. - zezwolenie)

formuła dypl. odnosząca się głównie do przyjmowania kandydatów na szefa misji dypl., attach wojskowych, morskich i lotniczych. A. musi uzyskać państwo wysyłające przed mianowaniem kandydata iwręczeniem mu listów uwierzytelniających. Akceptacja rządu państwa przyjmującego jest uzależniona od polit. oceny przeszłości i poglądów, a decyzja negatywna jest wynikiem nieżyczliwego stosunku do danego kraju lub podejrzenia o szpiegostwo.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama