absorpcja fal dźwiękowych

(absorpcja akustyczna)

pochłanianie energii fal akustycznych przez ośrodek, podczas którego część energii drgań akustycznych w sposób nieodwracalny ulega zamianie na inne rodzaje energii, np. na energię cieplną.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama