absorpcja światła

pochłanianie energii wiązki światła przechodzącej przez substancję. Energia tracona przez wiązkę światła może ulegać przemianie w różne rodzaje energii wewnętrznej substancji (energia cieplna, energia wzbudzenia atomów i cząsteczek, energia jonizacji) lub w energię wtórnego promieniowania wysyłanego bądź w innym kierunku, bądź o innym składzie widmowym.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama