absorpcyjna zdolność

wielkość fizyczna charakteryzująca pochłanianie (absorpcję) światła przez ośrodek. Z.a. ciała Aν,T równa jest stosunkowi strumienia energii dΦa pochłoniętej do całkowitej energii dΦt padających na to ciało fal o częstotliwościach zawartych w przedziale od ν do ν + dν; . Z.a. jest wielkością bezwymiarową zależną nie tylko od częstotliwości promieniowania i temperatury, ale także od składu chemicznego, kształtu i stanu powierzchni ciała.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama