Reklama

adhezja

(przyleganie, przyczepność)

powstawanie sił wiążących powierzchnie stykających się ciał (stałych lub ciekłych). Gdy stykają się ze sobą ciała jednakowe, zjawisko to nazywamy k o h e z j ą.

Reklama

A. jest wynikiem różnego rodzaju oddziaływań pomiędzy cząsteczkami stykających się ciał i jest tym większa, im większa jest powierzchnia kontaktu. A. pełni pozytywną rolę w malowaniu lub pokrywaniu powierzchni ciał warstwami ochronnymi.

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama