adiabata

krzywa ilustrująca zależność ciśnienia p od objętości V gazu podlegającego przemianie adiabatycznej (zachodzącej bez wymiany ciepła z otoczeniem). A. opisuje równanie

Reklama

,

gdzie γ - stała zależna od rodzaju gazu równa stosunkowi ciepła właściwego przy stałym ciśnieniu do ciepła właściwego przy stałej objętości: .

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama