adsorpcja

gromadzenie się na powierzchni rozdziału faz substancji występującej w objętości jednej z faz; w szczególności gromadzenie się na powierzchni ciała stałego lub cieczy substancji będącej składnikiem gazu lub roztworu, z którym ciało stałe lub ciecz jest w kontakcie. Ciało adsorbujące nazywamy a d s o- r b e n t e m, substancję adsorbowaną - a d s o r b a t e m. A. zależy od sił przyciągania między cząsteczkami adsorbenta i adsorbatu. Do najbardziej znanych adsorbentów należy węgiel, używany w różnego rodzaju filtrach. A. z jednoczesnym wiązaniem chemicznym cząstek to c h e m i s o r p c j a.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama