aerodynamika

dział mechaniki płynów badający zjawiska występujące podczas ruchu gazów oraz ruchu ciał stałych w gazach; dzieli się ją na t e o r e-

Reklama

t y c z n ą i d o ś w i a d c z a l n ą. A. ma duże zastosowanie praktyczne szczególnie w przemysłach motoryzacyjnym i lotniczym.

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama