Reklama

ajnsztajn

(E)

stosowana w fotochemii jednostka liczby fotonów; jeden ajnsztajn to liczba fotonów o określonej częstotliwości, wywołująca reakcję

Reklama

fotochemiczną 1 mola cząsteczek. 1E = (6,022169 4010-6)1023 kwantów światła monochromatycznego.

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama