akceleratory cykliczne

akceleratory, w których przyspieszane cząstki poruszają się po torach spiralnych lub kołowych. Charakterystyczny tor cząstki uzyskuje się dzięki zastosowaniu pola magnetycznego skierowanego prostopadle w stosunku do płaszczyzny ruchu. Cząstki uzyskują wysokie energie przechodząc wielokrotnie przez obszar działania pola elektrycznego o wysokiej częstotliwości (cyklotron) lub pod działaniem wirowego pola elektrycznego indukowanego przez zmienny strumień pola magnetycznego (betatron). W najnowocześniejszych urządzeniach tego typu (synchrotronach) cząstki osiągają energie rzędu 1 TeV (=1012 eV).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama