akomodacja oka

przystosowywanie się oka do wyraźnego widzenia przedmiotów znajdujących się w różnych odległościach. Dokonuje się ona przez zmianę promienia krzywizny soczewki ocznej, co powoduje zmianę jej zdolności skupiającej, tak aby ostry obraz przedmiotu powstawał na siatkówce. Utrata elastyczności soczewki prowadzi do wad wzroku.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama