akustyka budowlana

dział akustyki stosowanej związany z optymalizacją konstrukcji budowlanych ze względu na zabezpieczenia przeciwdźwiękowe i przeciwdrganiowe. Chodzi o właściwe rozplanowanie pomieszczeń w stosunku do źródeł dźwięku, ograniczenie w budynkach rozchodzenia się dźwięków przez stosowanie przegród i dylatacji, izolowanie pod względem akustycznym maszyn i urządzeń, będących źródłami hałasów.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama