albedo

(łac. białość)

wielkość fotometryczna ( fotometria) charakteryzująca zdolność odbijania światła przez powierzchnię matową. A. wyraża stosunek ilości promieniowania odbitego we wszystkich kierunkach do ilości promieniowania padającego na tę powierzchnię. Rozróżnia się a. p ł a s k i e (element rozpraszający jest płaski) i a. s f e r y-

Reklama

c z n e (element rozpraszający ma kształt półkuli). W astronomii a. planet, planetoid i satelitów planet wyznacza się przez porównanie ilości energii świetlnej otrzymywanej przez dane ciało od Słońca z ilością energii odbijanej przez powierzchnię tego ciała. Średnie sferyczne a. Ziemi wynosi 0,45, a Księżyca 0,07.

Podobne hasła:

  • ALBEDO, [łac. albedo = białość]...
  • albedo, współczynnik odbicia,...
  • albedomierz, przyrząd meteorologiczny...

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama