alotropia

występowanie pierwiastka chemicznego w tym samym stanie skupienia w różnych odmianach zwanych

Reklama

a l o t r o p o w y m i. Różnią się one własnościami chemicznymi i fizycznymi. Najbardziej znane są alotropowe odmiany węgla: grafit, diament i fullereny.

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama