amfoteryczność

cecha tlenków i wodorotlenków polegająca na tym, że w zależności od warunków wykazują one własności zasadowe lub kwasowe.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama