amperomierz

przyrząd do pomiaru natężenia prądu elektrycznego. A. włączany jest szeregowo w obwód, dlatego powinien charakteryzować się jak najmniejszym oporem wewnętrznym.

Reklama

A. mogą działać na różnych zasadach.

Do najczęściej używanych należą: a.

m a g n e t o e l e k t r y c z n e, w których wykorzystuje się oddziaływanie pomiędzy magnesem stałym i cewką, przez którą płynie mierzony prąd; a. e l e k t r o-

m a g n e t y c z n e, gdzie element ferromagnetyczny wciągany jest w obszar rosnącego pola magnetycznego wytwarzanego przez mierzony prąd przepływający przez cewkę; a. e l e k t r o d y n a m i- c z n e, w których wykorzystuje się oddziaływanie dwóch cewek, ruchomej i nieruchomej, przez które przepływa prąd elektryczny.

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama