Ampre’a hipoteza

hipoteza, wg której źródłem pola magnetycznego magnesów trwałych są pierścieniowe prądy elektryczne krążące w atomach i molekułach substancji, które w przeciwieństwie do zwykłych prądów w przewodnikach nie wymagają zewnętrznych źródeł energii dla ich podtrzymania. Magnesowanie substancji polega na porządkowaniu tych prądów. H.A. pozwoliła zerwać z pojęciami "substancji magnetycznej" i "ładunku magnetycznego".

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama