Ampre’a prawo

prawo opisujące związek między prądem elektrycznym i wytwarzanym przez niego polem magnetycznym. W tzw. postaci całkowej prawo to mówi, że krążenie wektora indukcji magnetycznej B wzdłuż dowolnej krzywej zamkniętej C otaczającej prąd jest proporcjonalne do natężenia I tego prądu: , gdzie μ0 oznacza przenikalność magnetyczną próżni. Prawo to stwierdza, że źródłem pola magnetycznego jest prąd elektryczny. W wielu przypadkach pozwala ono wyznaczyć wartość indukcji magnetycznej w określonym miejscu na podstawie znajomości natężenia prądu. Jeśli pole magnetyczne wytwarzane jest przez długi przewód, w którym płynie prąd I, wówczas z p.A. wynika, że dla wszystkich punktów leżących w odległości r od przewodnika spełnione jest równanie , a więc .

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama