Ampre’a reguła

reguła, zwana niekiedy regułą pływaka, określa zależność kierunku pola magnetycznego wytwarzanego przez prąd od kierunku tego prądu (wynika ona z prawa Ampre’a). Mówi ona, że człowiek płynący wzdłuż przewodnika w kierunku zgodnym z prądem elektrycznym i zwrócony twarzą do igły magnetycznej, umieszczonej pod przewodnikiem, widzi północny biegun tej igły odchylony w lewo. Współcześnie regułę tę zastępuje się często regułą korkociągu. Zob. też korkociągu reguła. (Patrz rys. na str. 15)

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama