analiza harmoniczna

sposób przedstawiania funkcji okresowych za pomocą sumy funkcji trygonometrycznych. Jeżeli funkcja f(x) jest funkcją okresową z okresem T, tj. f(x) = f(x+T), i spełnia jeszcze pewne dodatkowe warunki, to można ją przedstawić w postaci tzw. szeregu Fouriera:

Reklama

,

gdzie współczynniki an i bn są jednoznacznie wyznaczone przez funkcję f(x):

,

.

Jeżeli funkcja f(x) opisuje jakiś proces fizyczny, to przedstawienie jej w postaci szeregu Fouriera odpowiada rozłożeniu tego procesu na procesy prostsze, będące jego składowymi harmonicznymi.

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama