analiza widmowa

(analiza spektralna)

metoda oznaczania ilościowego i jakościowego składu substancji poprzez analizę widma promieniowania przez nią emitowanego lub absorbowanego. Na podstawie charakterystycznych serii linii widmowych można identyfikować pierwiastki zawarte w substancji, a na podstawie natężeń tych linii szacować ich ilość.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama