anemometr

przyrząd służący do pomiaru prędkości wiatru. W a. r o t a c y j-

Reklama

n y c h wiatr wprawia w ruch obrotowy rodzaj wiatraczka umieszczonego na przyrządzie - szybkość wiatru określana jest na podstawie szybkości obracania się wiatraczka. W a. c i ś n i e n i o w y c h szybkość wiatru określa się poprzez pomiar różnicy między ciśnieniem spiętrzenia (suma ciśnienia statycznego i dynamicznego) a ciśnieniem statycznym. Zob. też Bernoulliego równanie, rurka Pitota.

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama