anihilacja

proces, podczas którego w wyniku zderzenia cząstki i antycząstki następuje zamiana ich mas na energię promieniowania elektromagnetycznego lub mezony π. Np. wynikiem spotkania elektronu z pozytonem są dwa kwanty γ: . Anihilujące cząstki "znikają".

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama