aniony

jony ujemnie naładowane (o nadmiarze elektronów); w polu elektrycznym dążą do anody (np. w procesie elektrolizy). A. występują m. in. w roztworach soli kwasów i zasad, w kryształach jonowych oraz w stopionych związkach jonowych.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama