anizotropia

zależność własności fizycznych ciała (ośrodka) od kierunku, w którym dana własność jest obserwowana lub mierzona. Ośrodek, w którym występuje anizotropia, nazywamy a n i z o- t r o p o w y m. Jeśli a. jest taka sama w każdym punkcie ośrodka, to ośrodek ten nazywamy jednorodnym i mówimy o a. j e d n o r o d n e j. Występuje ona np. w kryształach, gdzie uwarunkowana jest symetrią ośrodka. A. może być także l o k a l n a, wywołana naprężeniami lub defektami. Ośrodek anizotropowy ze względu na jedną z wielkości fizycznych może być izotropowy ze względu na inne.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama