anizotropia optyczna

zależność takich własności optycznych, jak prędkość światła, współczynnik załamania światła, absorpcja światła aktywność optyczna, od kierunku rozchodzenia się światła w ośrodku. A.o. przejawia się najbardziej w podwójnym załamaniu światła. Jej występowanie w krysztale jest samoistne i związane z symetrią; im niższa symetria kryształu, tym wyższa anizotropia. W ośrodkach izotropowych a.o. może być wymuszona takimi czynnikami, jak pole elektryczne, pole magnetyczne lub naprężenia mechaniczne.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama