antena

urządzenie do wysyłania fal elektromagnetycznych (a. nadawcza) lub do ich odbioru (a. odbiorcza). A. n a d a- w c z a przemienia drgania wysokiej częstotliwości wytwarzane przez nadajnik na fale elektromagnetyczne rozchodzące się w przestrzeni. A. o d b i o r c z a zamienia docierające do niej fale elektromagnetyczne na drgania elektryczne, które są wzmacniane i dekodowane przez odbiornik.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama