antycyklon

(wyż)

obszar podwyższonego ciśnienia w atmosferze Ziemi, któremu towarzyszą charakterystyczne (antycyklonalne) ruchy powietrza. Wiatr, wiejąc z obszaru o podwyższonym ciśnieniu do obszaru o ciśnieniu niższym, na półkuli północnej odchylany jest w prawo, a na południowej w lewo. Ten spiralny ruch mas powietrza spowodowany jest działaniem na masy powietrza siły Coriolisa, której istnienie związane jest z ruchem obrotowym Ziemi.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama