antyferroelektryczność

zjawisko antyrównoległego uporządkowania momentów dipolowych elektrycznych, pojawiające się w substancjach krystalicznych. A. występuje poniżej pewnej temperatury zwanej temperaturą Curie lub temperaturą antyferroelektrycznej przemiany fazowej. Powyżej tej temperatury uporządkowanie momentów dipolowych zanika. W makroskopowej teorii a. przyjmuje się, że w krysztale istnieją dwie spolaryzowane podsieci o równych co do wartości antyrównoległych polaryzacjach. Zewnętrznym polem elektrycznym kryształ może być przeprowadzony w stan ferroelektryczny ( ferroelektryki). Antyferroelektryki cechuje znaczna wartość przenikalności elektrycznej oraz tzw. histereza dielektryczna polegająca na tym, że zależność polaryzacji od pola elektrycznego ma kształt pętli. A. występuje między innymi w kryształach: NH4H2PO4 (ADP), PbZrO3 (cyrkonian ołowiu), NaNbO3 (niobian sodu).

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama