Reklama

antyferromagnetyzm

zjawisko pojawiania się w niektórych substancjach (zwanych antyferromagnetykami) antyrównoległego uporządkowania elementarnych momentów magnetycznych, których źródłem są elektrony krążące wokół jąder atomów tworzących strukturę krystaliczną. Skutkiem antyrównoległego uporządkowania jest brak makroskopowego momentu magnetycznego w nieobecności zewnętrznego pola magnetycznego. Zjawisko antyferromagnetyzmu pojawia się w substancji poniżej pewnej temperatury zwanej antyferromagnetycznym punktem Curie lub temperaturą Nela. Powyżej tej temperatury substancja zachowuje się jak paramagnetyk.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama